Traduir pàgina

Història

 Galeuzcamerata és un projecte hereu d'una tradició coral universitària que estén les seves arrels fins a l'abril de 1992, l'any de la fundació del Coro Universitario Galego de Barcelona (CUGAB).
El 25 d'abril de 2006, mesos després de la dissolució del CUGAB, un petit grup[1] de persones, membres de diverses entitats corals de Barcelona i alumnes de César del Caño, director i cofundador de l'antic CUGAB, signen l'acta fundacional de l'Associació Coral Galeuzcamerata.
Amb la intenció que la Universitat de Barcelona (UB) aculli a l'associació sota la seva protecció, al juliol d'aquell mateix any es presenta el projecte al Delegat del Rector d'Activitats i Patrimoni Culturals, Dr. Salvador Claramunt, qui accepta la proposta immediatament.

Els objectius fundacionals de l'associació, segons els seus estatuts, són:
1.- La interpretació de música vocal gallec-portuguesa, catalana i basca, així com el seu estudi, investigació i promoció mitjançant l'organització de concerts, conferencies, exposicions, trobades, homenatges a compositors autòctons etc.
2.- El foment del coneixement, respecte mutu i l'intercanvi artístic-cultural entre els membres de les tres comunitats lingüístiques.
3.- La creació d'espectacles multidisciplinaris en els que la poesia i el teatre puguin interrelacionar-se i integrar-se a l'àmbit de la música vocal.
4.- La formació tècnica dels membres artístics mitjançant classes i cursos específics.

En un principi es va partir de la idea d'intentar donar-li cabuda al major nombre possible d'integrants, per a la qual cosa, amb la intenció d'adaptar el grup als diferents ritmes i capacitats de cada cantaire, es va estructurar el projecte en tres seccions:
la primera basada en un model repertorístic a l'abast d'un cantaire amb coneixements musicals limitats o fins i tot nuls;
la segona integrada per cantaires amb una certa base musical i vocal, capaços d'afrontar obres de certa dificultat;
i la tercera constituïda per un reduït grup de cambra integrat per cantaires d'alt nivell tècnic.

La primera presentació pública del cor va tenir lloc el dia 11 de desembre de 2006, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona; des de llavors es van portar a terme diversos concerts i actes musicals, principalment dins l'àmbit de la pròpia UB.
_______

Des de la fundació del CUGAB el 1992, fins al moment d'escriure aquest article es van portar a terme diversos esdeveniments musicals alguns dels quals van tenir repercussió fins i tot més enllà de l'àmbit universitari:

- Participació en diversos actes acadèmics de la pròpia UB:
Inauguració de l'any acadèmic 1996-97 i 1997-98, juntament amb la Banda Municipal de Barcelona i l'Orquestra de Cambra de Granollers, respectivament. Nombrosos actes de nomenament de Doctor Honoris Causa. Concerts tradicionals de Nadal, amb la resta de cors universitaris. Commemoració anual del Día das Letras Galegas a la UB. Col.laboració amb l'Aula Universitaria Galega de Teatro (AUGATEBA) en diferents montatges escènic-corals.
 
- Participació en diversos concerts organitzats per institucions culturals gallegues i associacions d'empresaris.
- Organització i coordinació de la 1ª Xuntanza de Coros Galegos de Catalunya, l'any 1987, esdeveniment que des de llavors se celebra ininterrumpudament amb caràcter anual, actualment gestionat per la Federación de Entidades Culturais Galegas de Catalunya
- Participació en el CD Expreso Estrella, de César del Caño (1994).
- Publicació del CD/llibre Porgaleuzca (Master Records, 1996) integrat essencialment per versions corals sobre cançons del col·lectiu de cantautors Voces Ceibes.
 
- Organització dels concerts de l'Orquestra de Cámara Galega, a Barcelona: UB (2010) i Palau de la Música (2011).


_______

NOTES:
[1] Grup de membres fundadors: César del Caño (presidència), Paquita Alemany (vicepresidència), Elvira Domínguez (secretaria), Carmen Lorenzo (tresoreria), Manuel García (regidoria), Ana G. Neira (relacions públiques), Mónica Varela (vocal 1 -arxiu-), Maruja G. Cela (vocal 2), Cayetano Coloma (vocal 3), Carmen Álvarez, Flora Díaz, Concepción Vázquez, Sandra García, Irene Sineiro, Inmaculada Díaz, Cristina Álvarez.
_________________________