Traduir pàgina

CUGAB

La gènesi de Galeuzcamerata


L'abril de 1992 es posa en marxa el Coro Universitario Galego de Barcelona (CUGAB), primer grup coral gallec de la Universitat de Barcelona (UB), tutelat per l'Área de Filoloxías Galega e Portuguesa.

Sota la direcció de César del Caño, cofundador del projecte, transcorren nou anys plens d'activitats que tenen como a fita més destacada l'edició del CD/llibre Porgaleuzca (Master Records, 1996) integrat essencialment per versions corals sobre cançons del col·lectiu de cantautors Voces Ceibes. Aquest àlbum va ser presentat a Barcelona i a les principals ciutats gallegues, aconseguint una important repercussió mediàtica gràcies sobre tot al suport públic dels ex-Voces Ceibes: Benedicto, Bibiano, Miro Casabella, Vicente Araguas, Xabier G. del Valle; els escriptors: Bernardino Graña, Manuel María, Miguel Anxo Fernán-Vello, Uxío Novoneyra; el musicòleg de la USC Carlos Villanueva i el dramaturg Millán Picouto.

César del Caño deixa la direcció i presidència del CUGAB en 2001. El cor continua la seva activitat sota la direcció d'altres directors i directores fins a l'any 2005 en el qual es dissol.

Uns mesos després, a l'abril de 2006, es funda Galeuzcamerata, amb el suport del Vicerrectorat d'Activitats i Patrimoni Culturals.

 
Presentació oficial del CUGAB
Paranimf de la UB. Barcelona, maig 1993

Portada del llibre Porgaleuzca
amb el CD inserit en cuberta retallada


____________________